photo Birthday-Presents-02903_resz2_zps095a4c54.png  photo 12121211_zpsde0a0b2c.jpg

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor şi condiţiilor şi Politicii de confidenţialitate şi implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea.


"ISTROM" SRL, care administrează site-ul www.ellamag.ro, respectă cu stricteţe confidenţialitatea datelor personale ale clienţilor, şi se angajează să nu le transmită tertilor şi să le folosească exclusiv în scopul pentru care au fost introduse şi anume pentru efectuarea comenzilor online sau pentru evaluarea produselor şi serviciilor oferite.

"ISTORM" SRL poate trimite notificări periodice utilizatorilor privind ofertele curente prin intermediul newsletterului.

Nu promovam în niciun fel SPAM-ul.

Orice utilizator poate cere în orice moment ştergerea datelor sale personale, iar abonarea la newsletter, poate fi anulată în orice moment.


NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice "ISTROM" SRL are obligaţia de a administra în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană. Scopul colectarii datelor este: furnizare de bunuri şi servicii, servicii de comunicaţii electronice, reclamă, marketing şi publicitate şi statistică.

Ca şi utilizator* (vizitator care se inregistrează completând datele personale în formularul de înregistrare) sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru validarea comenzii, livrarea produselor şi emiterea facturii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea livrarii comenzii.

*Prin termenul "utilizator" al site-ului se înţelege orice vizitator care se înregistrează prin completarea datelor personale într-un formular de înregistrare, care îi va folosi la realizarea comenzilor de produse de pe site. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la vanzari@ellamag.ro De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justitiei.

Conform legislaţiei în vigoare, datele cu caracter personal obţinute pot să fie dezvăluite fără consimţământul utilizatorului spre instituţiile statului abilitate în acest sens, dar numai în urma unei cereri oficiale şi legale adresate operatorului de către acestea. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

_______________________________________________________________

 

Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

NGEwYz